Terugkoppeling In gesprek met in Muiden, Muiderberg en Weesp

In Muiden, Muiderberg en Weesp zijn in september en oktober 2018 bijeenkomsten geweest met huurders, de huurdersverenigingen en Ymere. Het doel was om van onze huurders te horen wat er voor hun belangrijk is. En om te horen welke ideeën er zijn onder de huurders zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Van de bijeenkomsten hebben […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Gulle huurdersvereniging maakt clubs blij

WEESP Huurdersvereniging WMM leek dinsdag Sinterklaas wel. Het bestuur strooide met geld voor lokale projecten. Hiervan kan de buurtsportcoach spelmaterialen uitzoeken, de Moestuinclub kan vogelhuisjes gaan ophangen, de Wintertuin kan mensen redden met een AED (zie foto), er komt een geef- en neemkast in Gebouw Papelaan 99 en nog veel meer. Dit is de complete […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Woningzoekenden en huurders gebaat bij ruimte voor lokaal maatwerk

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties zich meer op hun kerntaken richten. Tegelijkertijd werkt de Woningwet soms te beperkend, en is er lokaal ruimte nodig om af te kunnen wijken. Bijvoorbeeld door corporaties ook middeninkomens te laten bedienen op krappe woningmarkten, zo stelt de commissie Van Bochove, die een evaluatie van de Woningwet uitvoerde […]

Posted in Nieuws, Woningwet | Leave a comment

Buurtkamer krijgt twee jaar huur van huurdersvereniging

WEESP – Buurtkamer de Kastanje hoeft zich de komende twee jaar geen zorgen te maken of de huur wel betaald kan worden. Huurdersvereniging Wonen Met Maatwerk (WMM) neemt dat voor haar rekening. Maandag kwamen bestuursleden van WMM op de koffie in de Buurtkamer om de symbolische cheque te overhandigen aan het bestuur van De Kastanje. Blij […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Ymere verbreekt banden met huurdersvereniging De Vechtstroom

WEESP – Ymere heeft de banden met huurdersvereniging De Vechtstroom verbroken. Dat maakt de woningcorporatie vandaag bekend. Het besluit komt volgens Ymere zelf niet als een verrassing. Huurdersvereniging De Vechtstroom is één van de huurdersverenigingen voor Weesp en Gooise Meren, naast WMM. Ymere heeft aangegeven vanaf volgend jaar nog maar met één huurdersorganisatie voor deze regio […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Prestatieafspraken succesvol afgerond

Prestatieafspraken Weesp succesvol afgerond Investeringen in nieuwbouw en renovatie zijn in balans met de inkomsten door verkoop: 40 om 40. Dat is het resultaat van de prestatieafspraken tussen de gemeente Weesp, woningcorporatie Ymere en de huurdersverenigingen WMM en de Vechtstroom. Met de ondertekening van de prestatieafspraken werd op dinsdag 13 december een intensief proces met […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Inflatie en huurbeleid

De inflatie was in 2010 gemiddeld 1,3 procent en werd vooral veroorzaakt door duurdere benzine, aldus het CBS. Naar verwachting wordt dit ook het percentage waarmee de huren op 1 juli 2011 verhoogd kunnen worden. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe minister Donner het huurbeleid dat in het regeerakkoord is vastgelegd, in de […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Huurverhoging voor huurders met inkomen boven de 43.000 euro 

Het kabinet wil huurverhogingen mogelijk maken tot 5 procent voor inkomens boven de 43.000 euro. Dit plan is nog niet uitgewerkt. Ook het ministerie kan nog geen uitleg geven. Daarom vroeg Aedes?Magazine alvast aan wetenschappers, de Woonbond, corporatiemedewerkers en andere deskundigen dit plan te verkennen. Onrust bij sommige bewonersorganisaties. Beraad op corporatie kantoren. Zorgen over […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfstakinformatie van branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden 273 huurders op straat gezet omdat ze stiekem wietplantjes op zolder hadden staan. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aedes vereniging van woningcorporaties schrijft de stijging […]

Posted in Nieuws | Leave a comment

Lokale lasten stijgen

Corporaties kunnen in 2011 met een verhoging van de waterschapsbelasting te maken krijgen, afhankelijk van het waterschap. De waterschapsbelasting voor een gezin met een eigen woning stijgt in 2011 naar verwachting gemiddeld met 2,1 procent. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de tarieven van de waterschappen. De ontwikkeling van het tarief verschilt per waterschap. […]

Posted in Nieuws | Leave a comment
Content | Menu | Access panel