Samenwerking HV-WMM, Vechtstroom en HYA.

De huurdersvereniging Wonen met Maatwerk en de Vechstroom hebben op 30 januari 2024 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Huurders Ymere – Amsterdam (HYA).

De huurdersverenigingen zullen nauw samenwerken met HYA. Beide zullen ze een bestuurszetel krijgen bij de HYA en de SHY(Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere.)

Doel van deze overeenkomst is het mogelijk maken om nauwer samen te werken om zo nog beter de belangen van de huurders van het stadsgebied Weesp en Driemond te behartigen.

Voorzitters van de Vechtstroom, HYA en WMM tekenen

De voorzitters van huurdersvereniging de Vechtstroom, de Huurders Ymere – Amsterdam en Wonen met Maatwerk tekenen de overeenkomst.

Vanaf 2 april betalen voor ophalen

Wist u dat vanaf 2 april 2024 u zult moeten betalen voor het laten ophalen van grof huisvuil door de GAD? Het ophalen van grofvuil is een extra service die de GAD levert. Door het in rekening brengen van deze kosten, kunnen we deze dienst voortzetten en doorberekenen aan diegenen die er gebruik van maken.

U kunt er alles over lezen (doen!) op de volgende pagina van het GAD:

Content | Menu | Access panel