Nieuwe sociale huurwoningen? Prima, maar niet in mijn achtertuin!

In de Metropoolregio Amsterdam moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd om aan de enorme vraag te voldoen. Maar als het op bouwen aankomt, zien direct omwonenden de plannen vaak niet zitten. Net als andere woningcorporaties loopt Ymere hier regelmatig tegenaan. Een nieuwbouwplan in Weesp laat het zien.

Iedereen kent wel iemand met een moeder die op de wachtlijst staat voor een seniorenwoning. Of een 26-jarige die nog bij haar/zíjn ouders woont en tevergeefs een betaalbare starterswoning zoekt. Iedereen vindt ook dat er méér woningen voor deze woningzoekenden moeten worden gebouwd. Maar als die woningen te dicht in de buurt komen: nee, dan liever niet.

Dat is – kort samengevat – het verhaal van de geplande nieuwbouw op de plek van de gesloopte Kostverlorenflat in de wijk Hogewey in Weesp. Voor deze locatie heeft Ymere een nieuwbouwplan ontwikkeld. Zoals het er nu uitziet, komen er 96 nieuwe appartementen, waarvan 66 twee- en driekamerwoningen in de sociale huur. Ze zijn bestemd voor senioren en starters, waarvan er in Weesp veel zijn. In een groene omgeving verrijzen straks drie moderne woongebouwen van vijf bouwlagen, dichtbij winkels en openbaar vervoer.

Polderoplossing

Polderoplossing

Het plan dat er nu ligt, heeft alles van een polderoplossing. De drie gebouwen tellen niet negen verdiepingen (zoals de
gesloopte flat eerst telde), niet zes bouwlagen (zoals Ymere aanvankelijk wilde), maar vijf – en dus geen vier (zoals de omwonenden wilden). Het laat zien hoe complex ontwikkelen en bouwen in het dichtbevolkte Nederland anno 2020 is geworden. Moerman: ‘Je probeert te beantwoorden aan de grote vraag naar betaalbare woningen – dat is onze
missie – maar ook rekening te houden met de wensen van omwonenden. Maar ook al streef je naar een groot draagvlak, je kunt het nooit iedereen helemáál naar de zin maken.’

Tegen de huidige plannen bestaat nog steeds verzet. Ook moet de gemeenteraad nog een beslissing nemen over een
vereiste wijziging van het bestemmingsplan.

Wachtlijsten worden langer en langer

Ymere beseft dat het moeilijk wordt (of zelfs onmogelijk) is om iedereen tevreden te stellen. ‘Huurdersvereniging WMM realiseert zich dat er sociale woningen moeten komen om de wachtlijsten te verkleinen. Zij zien dat Ymere zijn best doen om dingen aan te passen en rekening houden me de omwonenden. Wat wij zo jammer vinden, is dat er intussen al vijf jaar niets gebeurt.

Is er iets te doen aan de “not-in-my-backyard”-reflex? Of moeten we hiermee maar leren leven? Het is belangrijk om toch te zorgen voor een doorstroming.

Content | Menu | Access panel