Huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2006 kunt u huursubsidie, tegenwoordig Huurtoeslag, aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt als huurder bij de Belastingdienst terecht voor informatie over en het aanvragen van Huurtoeslag. U kunt Huurtoeslag aanvragen als uw huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen.
Volg deze link voor meer informatie: www.toeslagen.nl

Beleid en begroting huurtoeslag

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZeK) is verantwoordelijk voor de Wet op de huurtoeslag, de begroting van de Huurtoeslag en het beleid dat daarmee samenhangt. In dit dossier kunt u nadere informatie vinden. Bij het onderwerp “Huurtoeslag cijfers” kunt u terecht voor kengetallen over de Huurtoeslag en de huursubsidie van de afgelopen jaren.

Klik hier voor informatie op de internetsite van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kijk onder de ‘h’.

Uw recht: Huurwoning

Volg hier de link naar meer informatie over de Rijksoverheid en huurwoning.

Content | Menu | Access panel