Prestatieafspraken succesvol afgerond

Prestatieafspraken Weesp succesvol afgerond

Investeringen in nieuwbouw en renovatie zijn in balans met de inkomsten door verkoop: 40 om 40. Dat is het resultaat van de prestatieafspraken tussen de gemeente Weesp, woningcorporatie Ymere en de huurdersverenigingen WMM en de Vechtstroom. Met de ondertekening van de prestatieafspraken werd op dinsdag 13 december een intensief proces met af en toe stevige discussies afgerond. Karin Reilingh, regiomanager Ymere: “We delen dezelfde ambitie voor Weesp: voldoende en betaalbare woningen voor de sociale doelgroep. Met deze prestatieafspraken borgen we onze gezamenlijke inzet om die ambitie in de toekomst waar te maken.”

Dynamisch evenwicht

De drie partijen hebben uitgesproken gezamenlijk te willen zorgen voor een dynamisch evenwicht in de komende 4 jaar (2017-2020). Dit betekent dat de investeringen in nieuwbouw en renovatie in balans moeten zijn met de inkomsten door verkoop en de sociale woningvoorraad op peil blijft. De komende 4 jaar verkoopt Ymere daarom maximaal 40 woningen. Tegelijkertijd wordt samen met huurders en gemeente een haalbaar plan ontwikkeld om 40 sociale huurappartementen en 40 koopappartementen te bouwen op de locatie van de Kostverloren flat. De Talmastraat wordt in 2017 door Ymere gerenoveerd: alle partijen zijn het erover eens dat dit een noodzakelijke, urgente investering is.

Hogeweij

Voor 4 locaties in Hogeweij zijn procesafspraken gemaakt over de planvorming. Dit zijn de Kostverlorenstraat, Kostverlorenflat, Kastanjelaan tweede fase en de Plataanlaan. De gemeente Weesp, beide huurdersverenigingen en Ymere gaan in 2017 met elkaar om tafel zitten om zowel de financiële als inhoudelijke mogelijkheden voor renovatie en nieuwbouw op deze locaties uit te werken tot een breed gedragen plan. Uiteraard worden de zittende huurders hierbij nauw betrokken.

Bijdrage andere partijen

Voor de groei van de sociale woningvoorraad in Weesp wordt er ook naar andere partijen gekeken. Andere woningcorporaties kunnen mogelijk bijdragen aan de ambitie van de gemeente om 400 sociale koop en huurwoningen extra te realiseren. Ook marktpartijen kunnen wellicht een bijdrage leveren aan sociale koop en huisvesting van de middeninkomens. Wethouder Peter Eijking: “We gaan echter niet alleen op zoek naar andere partijen om onze ambities te realiseren. Ook nieuwe bouwlocaties en bouwmogelijkheden moeten onderzocht worden. Daar gaan we actief mee aan de slag.”

Verbetering positie huurders

Naast afspraken over de ontwikkeling van de woningvoorraad, hebben de drie partijen ook afspraken gemaakt die bijdragen aan de verbetering van de positie van huurders en woningzoekenden in Weesp. Enkele voorbeelden zijn:

  • instrumenten voor doorstroming,
  • een woonwensenonderzoek onder jongeren,
  • wijziging in het systeem van loting voor jongeren naar een combinatie van toewijzing op inschrijfduur en loting,
  • verduurzaming van de sociale huurvoorraad,
  • het continueren van investeringen in leefbaarheid.

Coen Klercq, van huurdersvereniging de Vechtstroom en Nellie Janssen van huurdersvereniging WMM: “Dit lijken misschien kleine instrumenten, maar voor de huurders en woningzoekenden die het betreft, met name jongeren en senioren, kan het een groot effect hebben. Elke huurder die met deze instrumenten geholpen wordt is er tenslotte één.”

Content | Menu | Access panel